Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΕΚΤ ΟΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ:

α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ : (CHEF)

β) Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Χ.Φ.Σ)

γ) B΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Χ.Φ.Σ)

δ) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Χ.Φ.Σ)

ε) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

στ) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Έτσι αναβαθμίζουμε την ειδικότητά μας αλλάζοντας την τελευταία τροποποίηση που είχε γίνει με την ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1736/1402 απόφαση (Φ.Ε.Κ. αρ φύλλου 1483 27-10 2005) διότι δεν έδινε την δυνατότητα στην πλειοψηφία των παλαιότερων μελών του κλάδου να προχωρήσουν παραπάνω ενώ παράλληλα δημιουργούσε μια κλειστή ειδικότητα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ: (CHEF)
Ο Ηλεκτρολόγος Φωτιστής(CHEF) επιμελείται του φωτισμού του χώρου σε συνεργασία με τον εικονολήπτη σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτογραφίας.
Επίσης επιβλέπει και καθοδηγεί τους ηλεκτρολόγους ως προς την ρευματοληψία και την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων και είναι υπεύθυνος για την παροχή ρεύματος την ασφαλή τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων την καλή τους λειτουργία ως προς την κάλυψη του φωτισμού του χώρου λήψης καθώς και όποιας κινηματογραφικής- τηλεοπτικής κάλυψης ή μουσικής εκδήλωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτισμού.

Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Χ.Φ.Σ)
Ο Α΄ Ηλεκτρολόγος (Χ.Φ.Σ.) διενεργεί την ρευματοληψία από το δίκτυο παροχής ρεύματος και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τροφοδότηση όλων των ηλεκτρικών και φωτιστικών αναγκών και εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (CHEF).

Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Χ.Φ.Σ)
Ο Β΄ Ηλεκτρολόγος Χ.Φ.Σ.) τοποθετεί και χειρίζεται τα φωτιστικά σώματα στους χώρους λήψης και επιμελείται την καλή τους λειτουργία. Είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων ως προς την ασφάλεια και την εκτέλεση της σε συνεργασία με τον Α΄ Ηλεκτρολόγο (Χ.Φ.Σ.) .

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Χ.Φ.Σ)
Ο (Χ.Φ.Σ.) εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Ηλεκτρολόγος
Φωτιστής (CHEF) επιμελείται την παραλαβή των φωτιστικών σωμάτων
καθώς και των εξαρτημάτων τους , την μεταφορά τους στους χώρους εργασίας την μετακίνηση τους κατά τις λήψεις σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο
και την επιστροφή τους στο τόπο παραλαβής.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Ο χειριστής γεννήτριας είναι υπεύθυνος για το χειρισμό του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτρια) κατά τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή κατά την διάρκεια των εργασιών ( λήψης σκηνών – δοκιμών οπτικοακουστικών προεργασιών ) σύμφωνα με τις οδηγίες του Α΄ Ηλεκτρολόγου (Χ.Φ.Σ.).

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο χειριστής κονσόλας φωτισμού επιμελείται τον έλεγχο μονάδων φωτισμού
(dimmers) ή ειδικών φωτιστικών σωμάτων (κινητών κεφαλών κ.τ.λ.) σε συνεργασία με τον Ηλεκτρολόγου Φωτιστή (CHEF) σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Φωτισμού.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΙΣΤΗ: (CHEF)
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) Στους πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 8 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1200 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως Α΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.).
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
β) Στους πτυχιούχους των ΤΕΙ τμήματος ηλεκτρολογίας οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 10 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1500 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως Α΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.).

Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
γ) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Α΄ Ηλεκτρολόγου (Χ.Φ.Σ.) οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 12 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1800 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως Α΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.).

ΑΔΕΙΑ Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (Χ.Φ.Σ)
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) Στους πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή στους πτυχιούχους των ΤΕΙ τμήματος ηλεκτρολογίας.

Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
β) Στους κατόχους άδειας Α΄ Κατηγορίας 50 kw εκτέλεσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 8 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1200 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως

Β΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.). Χορηγείται με εξετάσεις:
γ) Στους κατόχους άδειας Α΄ Κατηγορίας 25 kw εκτέλεσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 12 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1800 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως Β΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.).

Χορηγείται με εξετάσεις:
γ) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Β΄ Ηλεκτρολόγου (Χ.Φ.Σ.) οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 12 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1800 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως Β΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.).

ΑΔΕΙΑ Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (Χ.Φ.Σ)
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) Στους κατόχους άδειας Α΄ Κατηγορίας 25 kw εκτέλεσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Χορηγείται με εξετάσεις:
β) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος (Χ.Φ.Σ.) οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 12 ταινίες μεγάλου μήκους ή 1800 ημερομίσθια σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές ως Β΄ Ηλεκτρολόγοι (Χ.Φ.Σ.).

ΑΔΕΙΑ (Χ.Φ.Σ)
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) Στους πτυχιούχους των ΤΕΕ τμήματος ηλεκτρολογίας οι οποίοι έχουν άδεια Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη Ά ειδικότητος
β) Στους πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν άδεια Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη Ά ειδικότητος.

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου φωτιστή (CHEF).
β) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Α΄ Ηλεκτρολόγου (Χ.Φ.Σ)
γ) Στους Πτυχιούχους Σχολών ειδικότητας Μηχανών Εσωτερικής καύσεως (Μ.Ε.Κ.).

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου φωτιστή (CHEF).
β) Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Α΄ Ηλεκτρολόγου(Χ.Φ.Σ).

Επίσης είπαμε από πλευράς του Προεδρείου να εξεταστεί και να προστεθούν στις δυο κύριες ειδικότητες τα παρακάτω προσόντα. Στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου φωτιστή (CHEF). Και στους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Α΄ Ηλεκτρολόγου (Χ.Φ.Σ). Να καταθέτουν πιστοποίηση:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. Ο.Τ σε όποιους χώρους είναι απαραίτητο μόνο για την Παραγωγή οπτικοακουστικού Έργου Σχέδιο προσωρινής παροχής ρεύματος (ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ )

Οι εκπρόσωποι των ηλεκτρολόγων και μέλη της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. Ο.Τ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΑΚΗΣ
ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails