Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Επιστολή της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ προς το ΔΣ της ΕΡΤ Α.Ε.

Ολόκληρη η επιστολή μπορείτε να την διαβάσετε και στο site της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ ΕΔΩ

Αρ. Πρωτ: 1270


Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2012
Υπ’ όψιν:
                  1. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε., κ. Νίκο Σίμο,

2. Πρόεδρο ΔΣ, κ. Τέλλη και στα μέλη του Δ.Σ.
3. Επιτροπή Διαχείρισης Πόρων για τον Κινηματογράφο • κ. Χάρη Παπαδόπουλο (σκηνοθέτης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ, Πρόεδρος της Επιτροπής),
• κ.Ανδρέα Σινάνο (διευθυντής φωτογραφίας),
• κ.Δημήτρη Παπαδημητρίου (συνθέτης, Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας),
• κ.Αχιλλέα Κυριακίδη (σεναριογράφος, συγγραφέας)
• κ.Μπιάνκα Νικολαρέιζη (ενδυματολόγος).
4. Νομικό Τμήμα ΕΡΤ Α.Ε. • κ. Κωστόπουλο
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε.
 

Σε πρώτη επιστολή μας με αριθμό πρωτοκόλλου 1266 στις 10/10/2012, ευχόμενοι κατά πρώτον, καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., σας ζητήσαμε τον ορισμό μιας άμεσης κατά προτεραιότητα συνάντησης με το σωματείο μας. Κάτι τέτοιο άλλωστε είχε δηλωθεί και στο κάλεσμα σας - εκ μέρους του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Σίμου - προς τους εκπροσώπους όλων των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα. Στο κάλεσμα αυτό από πλευράς ΕΡΤ, είχαμε ανταποκριθεί ως Ένωση Ελλήνων Τεχνικών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ-ΟΤ) μέσω της παρουσίας του Προέδρου μας. Σε αυτή τη συνάντηση δηλώσατε ότι θα επιδιώκατε άμεσες επαφές, με εκπροσώπους από τον κάθε φορέα χωριστά, για την καλλίτερη πληροφόρηση σας επί των φλεγόντων θεμάτων που απασχολούν στο σύνολό τους το θέαμα ακρόαμα .


Σε δεύτερη επιστολή μας, με αριθμό πρωτοκόλλου 1268 στις 2/11/2012, σας ζητήσαμε και πάλι άμεση συνάντηση προκειμένου να τεθούν και να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την μεταξύ μας συνεργασία. Το αίτημά μας έγινε και με αφορμή τον ορισμό της επιτροπής της ΕΡΤ για το 1,5% ως προς την χρηματοδότηση ταινιών, ένα πολύ σημαντικό κονδύλι, που θα παίξει κορυφαίο ρόλο στη διαμόρφωση της Εθνικής παραγωγής κινηματογραφικού έργου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω θέμα είναι μείζονος σημασίας (όπως σας αναφέραμε και στην επιστολή της 2ας Νοεμβρίου 2012 με αριθμό πρωτοκόλλου 1268). Θεωρούμε επιτακτικό το κάλεσμά σας κατά προτεραιότητα και κατά δεύτερον να τεθούν τα θέματα της μεταξύ μας συνεργασίας στις βάσεις του εξορθολογισμού της διαφάνειας αλλά και της αξιοκρατίας όπως έχουμε ζητήσει .

Σας αποστέλλουμε και Τρίτη Επιστολή ζητώντας μια συνάντηση στα γραφεία σας στην ΕΡΤ την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και όποια ώρα καθορίσετε από πλευρά σας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τις παρακάτω θέσεις μας που πάνω από όλα θέτουν την τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας ,την καλή μας συνεργασία και τη διαφάνεια .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ χαιρετίζει την απόφασή σας για την χρηματοδότηση ταινιών με βάση τον Ν.3905 Νόμος για τον κινηματογράφο (ΦΕΚ 219/23-12-10) Άρθρο 8 , που αποτελεί χρόνιο αίτημα του οπτικοακουστικού χώρου. Εξ’ αυτού, θεωρούμε ότι υπάρχει, κατ’ αρχάς, σοβαρότατο πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας.
Όμως, εάν η εξεύρεση κονδυλίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τις οπτικοακουστικές παραγωγές, δεν είναι, από μόνη της, ικανή να διασφαλίσει την ποιότητά τους ούτε να εγγυηθεί ορθολογική και αξιοκρατική κατανομή των χρημάτων. Συνεπώς, η όποια προσπάθειά σας κινδυνεύει να περιπέσει σε ανυποληψία, εάν δεν θωρακιστεί «θεσμικώς», κατά τρόπον που να αποβεί αποτελεσματική ως προς την ποιότητα των παραγομένων έργων αλλά και την υποχρεωτική τήρηση των κανόνων της οικείας αγοράς.

Προς τούτο, θεωρούμε αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα, κατά προτίμηση αυστηρό, πλαίσιο κανόνων, εντός των οποίων θα υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις, τα όρια του οποίου θα καθορίζονται :

 

-

Επιτροπή Αξιολόγησης Χρηματοδοτήσεων απαρτιζόμενη από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον οπτικοακουστικό χώρο.
-

Κριτήρια Αξιολόγησης.
-

Καταγραφή των προϋποθέσεων που ο αιτούμενος τη χρηματοδότηση Παραγωγός πρέπει να πληροί, στα οποία πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται :
 
(α) κατάλογος του ρεπερτορίου του Παραγωγού
(β) βιογραφικό Σκηνοθέτη
(γ) σενάριο
(δ) προϋπολογισμός
(ε) αναλυτικός κατάλογος συντελεστών όχι μόνον κατά ειδικότητα αλλά και εξατομικευμένα (με ονοματεπώνυμα), ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η τήρηση – ή τυχόν παρέκκλιση- των κανόνων της σχετικής εργατικής/ασφαλιστικής νομοθεσίας
- Επιλογή των προς χρηματοδότηση παραγωγών κατόπιν απόφασης με γραπτή συγκριτική των υποψηφίων αξιολόγηση και με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία
- Σταδιακή καταβολή της χρηματοδότησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου
- Οριστική αποπληρωμή, κατόπιν ελέγχου της τήρησης όλων των νομίμων προϋποθέσεων και εφόσον αποδεικνύεται η εξόφληση των αμοιβών των συντελεστών.
Καθένα από τα παραπάνω στάδια (υποψηφιότητες, αξιολόγηση, παρακολούθηση του Έργου των υπαχθέντων και οι συνακόλουθες καταβολές των δόσεων της χρηματοδότησης) θα πρέπει να ολοκληρώνεται κατόπιν ακρόασης των εμπλεκομένων φορέων και, σε κάθε περίπτωση να δημοσιοποιείται.
Είναι προφανές, ότι η θέση μας για το υποχρεωτικών της λειτουργίας της χρηματοδότησης κάτω από ένα σύστημα κανόνων, που διασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοκρατία και σύννομες διαδικασίες, επιβάλλει να αντιταχθούμε στις μέχρι στιγμής επιλογές σας, οι οποίες ακόμη και αν δεν είναι στο σύνολό τους, μοιάζουν ολωσδιόλου αυθαίρετες, δεδομένου ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ Α.Ε. δεν επιτρέπει τη διάθεση κονδυλίων χωρίς κριτήρια, ως να επρόκειτο για έναν φορέα ιδιωτικών συμφερόντων, που το δικαίωμά του να χρηματοδοτεί «ημετέρους» είναι αναμφισβήτητο. Όταν, μάλιστα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από την ίδια την αγορά, ότι μεγάλο μέρος των υπαχθέντων στην χρηματοδότηση του 2012-2013 οπτικοακουστικών παραγωγών είναι παραγωγές, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο και κατά παράβαση της εργατικής/ασφαλιστικής νομοθεσίας, ζήτημα που, ως αντιλαμβάνεστε, μας αφορά άμεσα. Προς τούτο, σας καλούμε να επανεξετάσετε τους δικαιούχους στη βάση της σύννομης διενέργειας των διαδικασιών της παραγωγής τους και να απορρίψετε όσους παρανόμησαν, υποχρεώνοντας, παραλλήλως, τους λοιπούς σε συμμόρφωση, διαφορετικά θα καταστείτε συνεργοί των παρανομιών τους και, αυτονοήτως, πολέμιοι των δικαιωμάτων, που ο Φορέας μας προασπίζεται.
Προς διευκόλυνσή σας και επειδή έχουμε προφανές συμφέρον, σας παραθέτουμε, σε συνημμένο Παράρτημα, κωδικοποιημένες τις νομικές (εργασιακές/ασφαλιστικές) διατάξεις, τις οποίες ο υπαγόμενος στην χρηματοδότηση Παραγωγός οφείλει να τηρήσει, σεις δε οφείλετε να απαιτήσετε και να εγγυηθείτε την τήρησή τους.

Αναμένουμε την απάντησή σας για την παραπάνω συνάντηση που έχουμε ζητήσει - ορίσει στις 22 Νοεμβρίου 2012 .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails