Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Οδηγίες ελέγχου συνεργείων και εταιρειών οπτικοακουστικών παραγωγών.

Θέμα: Οδηγίες ελέγχου συνεργείων και εταιρειών οπτικοακουστικών παραγωγών.

Με αφορμή ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από τα Τμήματα Κοινωνικής
Επιθεώρησης σε Συνεργεία Οπτικοακουστικών Παραγωγών διαπιστώθηκε ότι για τους
εργαζόμενους που απασχολούνται υε σχέση εξαρτημένης εργασία ιδιωτικού δικαίου δεν εφαρμόζονται συνδυαστικός οι διατάξεις νόμων που τους διέπουν.
Ύστερα από τα παραπάνω σας επισημαίνουμε ότι εφ' όσον διενεργείτε ελέγχους
σε χώρους παροχής εργασίας (π.χ. γυρίσματα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κλπ.) θα ελέγχονται:
1. [Η κατατεθειμένη Κατάσταση Προσωπικού στην έδρα της επιχείρησης, εφ' όσον τα
γυρίσματα γίνονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και δεν υπάρχει υποκατάστημα
της επιχείρησης στον τόπο των γυρισμάτων,
2, Το Βιβλίο του Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ,
3. Τα Αναλυτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών,
4. Η Γνωστοποίηση των Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας του Π.Δ. 156/94.
Επισημαίνεται ότι ειδικά οι παραγωγοί και τεχνικοί είναι υποχρεωμένοι να
προσυπογράφουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας, το οποίο έχουν αποδεχθεί
και τα δύο μέρη και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σ. Σ, Ε. που
υπογράφεται μεταξύ της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης -
Οπτικοακουστικού Τομέα (ΕΤΕΚΤ-ΟΤ) και του Συνδέσμου Ανεξάρτητων
Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ).
5. Η εφαρμογή των όρων της εκάστοτε ισχύουσας Σ.ΣΈ. για τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας εργαζόμενους.
6. Τα μέλη των συνεργείων πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι σχετικών αδειών (Ν.
358/76 - άρθρο 1). Αντίστοιχος όρος υπάρχει και στην Κλαδική Σ.Σ Ε.
7. Στις περιπτώσεις πού ο έλεγχος διενεργείται - μετά από σχετική έγγραφη
καταγγελία για άτομα που έχουν απασχοληθεί στην συγκεκριμένη παραγωγή ως
τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης διαφόρων ειδικοτήτων - στην έδρα της
επιχείρησης, για γυρίσματα που έχουν πλέον ολοκληρωθεί, να λαμβάνονται
υπόψη εκτός των προαναφερομένων και οι τίτλοι των συντελεστών της
συγκεκριμένης παραγωγής, με σκοπό τη διασταύρωση των ειδικοτήτων τους με
τις αναφερόμενες στις αντίστοιχες κατατεθειμένες καταστάσεις προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails