Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Επειδή τον τελευταίο καιρό υπάρχει σύγχυση όσον αφορά στο ποιος ηλεκτρολόγος έχει δικαίωμα ρευματοληψίας στο γύρισμα, το Προεδρείο της ΕΤΕΚΤ και μετά από γνωμάτευση της δικηγόρου του Σωματείου, σας ενημερώνει ότι δικαίωμα ρευματοληψίας έχουν:

1. Οι τεχνικοί που είναι κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος με την ειδικότητα «CHEF
Ηλεκτρολόγος», η οποία έχει αποκτηθεί από τις 27/10/2005 μέχρι και σήμερα, βάσει της
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376//1402 (ΦΕΚ 1483/27-10-2005),
σύμφωνα με την οποία:
«Ο Chef Ηλεκτρολόγος διενεργεί τη ρευματοληψία από το δίκτυο της ΔΕΗ και είναι υπεύθυνος για την παροχή ρεύματος, την ασφαλή τροφοδότηση και διανομή του φορτίου στο σύνολο των φωτιστικών σωμάτων, την καλή λειτουργία αυτών και το φωτισμό του χώρου λήψης ,σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή Φω-
τογραφίας»….…και…… «Ο Χειριστής Γεννήτριας είναι υπεύθυνος για το χειρισμό της ηλεκτρικής γεννήτριας κατά τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή στη διάρκεια των λήψεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Chef Ηλεκτρολόγου».
2. Οι τεχνικοί που είναι κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος με την ειδικότητα
«Ηλεκτρολόγος – Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων», η οποία έχει αποκτηθεί μέχρι τις
26/10/2005, βάσει του Π.Δ. 160 (ΦΕΚ 44/22-2-1980), σύμφωνα με την οποία:
«Ο Ηλεκτρολόγος-Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων διενεργεί την ρευματοληψίαν εκ του δικτύου της ΔΕΗ και είναι υπεύθυνος δια την παροχήν ρεύματος, την εν ασφαλεία τροφοδότησιν και διανομήν του φορτίου επί του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων, την καλήν λειτουργίαν τούτων και τον φωτισμόν του χώρου λήψεως, κατά τας υποδείξεις του Διευθυντού Φωτογραφίας ή του Εικονολήπτου».

Σημειώνεται δε, ότι με το Π.Δ.160 δεν υπήρχε η ειδικότητα του CHEF Ηλεκτρολόγου, καθώς αυτή
δημιουργήθηκε με την Υπουργική απόφαση του 2005.

Από την επίσημη ιστιοσελίδα της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ : http://www.etekt.gr/gr/images/file2.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails