Το μήνυμα μας προς όλους τους συναδέλφους


"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΝ... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ... Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!"

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Τι είναι ο ΟΜΕΔ αναλυτικά για την μεσολάβηση και την διαιτησία

Η έννοια της Μεσολάβησης


Μεσολάβηση είναι η διενέργεια συλλογικών διαπραγματεύσεων με την συμβολή του Μεσολαβητή και στόχο την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή την επίτευξη άλλης Συμφωνίας μεταξύ των Μερών.

Χαρακτηριστικά

Η Μεσολάβηση παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Αποτελεί μορφή συλλογικής διαπραγμάτευσης με την δημιουργική συμβολή του Μεσολαβητή
 • Η μεσολάβηση κινείται με πρωτοβουλία των Μερών, που εκφράζεται είτε από κοινού είτε μονομερώς.
 • Ο Ο.ΜΕ.Δ. ποτέ δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία παροχής υπηρεσιών Μεσολάβησης.
 • Η μεσολάβηση στηρίζει την σύγκλιση απόψεων μεταξύ των Μερών για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας.
 • Όταν τα Μέρη ή ο Μεσολαβητής διαπιστώνουν την αδυναμία κατάρτισης συλλογικής σύμβασης, ο Μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει σ' αυτά την δική του πρόταση.
 • Η πρόταση του Μεσολαβητή δεν είναι δεσμευτική για τα Μέρη, αλλά μπορεί να αποτελέσει βάση για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας ή άλλης συμφωνίας.
 • Όταν η πρόταση του Μεσολαβητή γίνει δεκτή από μία μόνον πλευρά μπορεί να δημιουργήσει δικαίωμα προσφυγής στη Διαιτησία.

Σκοπός της Μεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Μόνον όταν αυτό δεν είναι εφικτό ο Μεσολαβητής υποβάλει Πρόταση και στην περίπτωση του δημόσιου διαλόγου Έκθεση για τους σκοπούς της

Το Περιεχόμενο της Μεσολάβησης


Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο στάδιο της Μεσολάβησης μπορεί να είναι:

 • Κάθε θέμα που μπορεί να ρυθμιστεί με συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρ. 2 του ν. 1876/1990) όπως :
 • Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας (όπως ωράριο, άδειες, μισθοί κ.α.)
 • Ζητήματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση κ.α.
 • Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο που επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις.
 • Κατάρτιση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ζητήματα που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (άρθρο 5 του ν. 2874/2000)
 • Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας (άρθρο 2 του ν. 2224/1994)
 • Διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου για θέματα που αποτελούν αντικείμενο απεργίας (άρθρο 3 του ν. 2224/1994)
 • Κάθε θέμα που μπορεί να ρυθμισθεί με συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου εργαζομένων και της επιχείρησης (άρθρο 8 του ν. 2224/1994)

Η έννοια της Διαιτησίας


Διαιτησία είναι η διαδικασία επίλυσης εργασιακών διαφορών με απόφαση του Διαιτητή (Διαιτητική Απόφαση) εφόσον τα Μέρη δεν έχουν καταλήξει σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε).

Χαρακτηριστικά

Η Διαιτησία παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Υποκαθιστά την έλλειψη συμφωνίας των Μερών, γι' αυτό και εξομοιώνεται με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 • Η Διαιτησία κινείται με πρωτοβουλία των Μερών, που εκφράζεται είτε από κοινού είτε μονομερώς
 • Ο Ο.ΜΕ.Δ. ποτέ δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία παροχής υπηρεσιών Διαιτησίας.
 • Η Διαιτητική Απόφαση είναι δεσμευτική για τα Μέρη.
 • Οι ρυθμίσεις της Διαιτητικής Απόφασης στηρίζονται:
 • Στα σημεία σύγκλισης των απόψεων μεταξύ των μερών.
 • Στα στοιχεία και τις απόψεις, που εκτέθηκαν κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τα σημεία διαφωνίας.
Η προσφυγή στη Διαιτησία αποτελεί μέσο πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας και επομένως ουσιώδη μέθοδο των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Το περιεχόμενο της Διαιτησίας


Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο στάδιο της διαιτησίας μπορεί να είναι κάθε θέμα, που μπορεί να ρυθμιστεί με συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρο 2 του ν. 1876/1990) όπως :

 • Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας (όπως ωράριο, άδειες, μισθοί κ.α.).
 • Ζητήματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση κ.α.
 • Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο που επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις.
 • Κατάρτιση κανονισμών εργασίας.
 • Κατάρτιση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ζητήματα που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (άρθρο 5, ν. 2874/2000)
 • Κάθε θέμα που μπορεί να ρυθμισθεί με συμφωνία του Συμβουλίου εργαζομένων και της επιχείρησης (άρθρο 8 ν. 2224/1994).

Ενημέρωση από το http://www.omed.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts with Thumbnails